Veronica Sherborne

GENIET DE ERVARING VAN DE BEWEGINGSPEDAGOGIEK!

De bewegingspedagogie van Veronica Sherborne bevordert de ontwikkeling van de persoonlijkheid van alle kinderen, in het bijzonder kinderen met moeilijkheden naar lichaamsbesef en relationele problemen. Deze bewegingspedagogiek hecht veel belang aan de ontwikkeling van motorische vaardigheden in combinatie met een positieve relatieopbouw. De totaalbenadering van het kind leidt tot gunstige resultaten op psychomotorisch, relationeel, sociaal en emotioneel vlak.

Ontwikkelen staat voor groeien naar vrijheid, groeien naar zelfstandigheid binnen de eigen mogelijkheden.

We beogen een gelijkwaardige dialoog tussen begeleiders en deelnemers door afwisselend de oefening te begeleiden en te wisselen van rollen.

Dit basisgevoel van solidariteit leidt tot een meer respectvol gedrag.

De oefeningen centreren zich rond:

  • Bewust worden van het lichaam; zodat kinderen zich beter thuis voelen in eigen lichaam
  • Bewust worden van de ruimte; de persoonlijke en de generale ruimte.
  • Bewust worden van de anderen; kinderen ontwikkelen in het aangaan van relaties.Relatiespelen:
    – Met elkaar relaties

– Tegen elkaar relaties

– Tesamen relaties

Met deze bewegingspedagogiek werken we aan vertrouwen en verbondenheid, hetgeen uiteindelijk leidt tot respectvoller gedrag.
Zelfwaardering en waardering voor anderen helpen mensen een positieve attitude aan te nemen, die crimineel gedrag en geweld voorkomt.

Sleutelwoorden zijn: vreugde – succes – veiligheid – vertrouwen en zelfvertrouwen – observatie – oogcontact – communicatie – variatie – positieve gevoelens – flexibiliteit – creativiteit.

Try it out and be moved!